FIRMA

Informacje

Zespół

Polityka jakości

Polityka prywatności

AUTOMATYKA

Projekty automatyki

Programowanie PLC

Programowanie HMI

SCADA

Systemy nadzoru i sterowania procesami przemysłowymi

Wizualizacje

Sztuczna inteligencja

Receptury

Historia procesu

RAPORTY PRODUKCJI

Wydajność - OEE

Analiza danych

PORTFOLIO

Programy PLC

KONTAKT

Dane kontaktowe

Wizualizacja procesu

Przejrzystość procesu

Visu-IT wyznacza standard wizualizacji, który znacznie usprawni obsługę procesu. W przejrzysty sposób zobrazuje przebieg produkcji, prezentując informacje znajdujące się poza zasięgiem zmysłów operatora. Mnogość danych procesowych zostanie uporządkowana i zwizualizowana przy pomocy intuicyjnych form graficznych.

Sprawna obsługa procesu

Taka przyjazna dla oka prezentacja usprawni odczyt znaczących informacji. Operator, wykorzystując funkcjonalne narzędzia drążenia danych, szybko wyselekcjonuje istotne sygnały. Dzięki temu sprawnie zinterpretuje nadawane przez system komunikaty i w porę podejmie czynności zapobiegające zaburzeniom przebiegu produkcji.

Mapa procesu

Visu-IT to także mapa, która zobrazuje wzajemne relacje między elementami procesu. Zilustruje przepływ strumieni zasobów. Rozszerzy wiedzę użytkownika na temat zasad funkcjonowania linii produkcyjnej.

Optymalizacja i wzrost wydajności

Prawidłowo wykonana wizualizacja zwiekszy świadomość operatora. Pozwoli mu podejmować szybkie i trafne decyzje w dynamicznie zmieniających się warunkach produkcji. Jednocześnie spowoduje wzrost zaangażowania w optymalizację parametrów procesu oraz ulepszanie technologii wytwarzania zgodnie ze strategią Lean Manufacturing.