FIRMA

Informacje

Zespół

Polityka jakości

Polityka prywatności

AUTOMATYKA

Projekty automatyki

Programowanie PLC

Programowanie HMI

SCADA

Systemy nadzoru i sterowania procesami przemysłowymi

Wizualizacje

Sztuczna inteligencja

Receptury

Historia procesu

RAPORTY PRODUKCJI

Wydajność - OEE

Analiza danych

PORTFOLIO

Programy PLC

KONTAKT

Dane kontaktowe

Receptury

Baza danych wiedzy o procesie

Tajemnica wysokiej jakości produktu tkwi w wiedzy popartej doświadczeniem. Recipe-IT nie tylko usystematyzuje wiedzę technologów, lecz także znacznie przyspieszy proces jej wdrażania. Możliwość tworzenia nowych receptur pomoże utrwalić wiedzę na temat wszelkich innowacji.

Dyscyplina procesu wytwarzania

Szybki dostęp do sprawdzonych receptur pomoże zachować dyscyplinę procesu wyznaczaną przez normy jakościowe. Pozwoli to zwiększyć efektywność produkcji poprzez eliminowanie błędów operatora. Recipe-IT stanie się idealnym narzędziem, dzięki któremu technolog szybko wyselekcjonuje właściwą recepturę w zależności od właściwości surowców dostarczonych do produkcji.

Kontrola parametrów procesu

Recipe-IT natychmiast zasygnalizuje odchylenia wartości parametrów technologicznych od norm zdefiniowanych dla danego produktu. Jednocześnie wesprze technologa przy wprowadzaniu korekt w przypadku wystąpienia błędów. W ten sposób Recipe-IT otwiera nowe możliwości w optymalizacji procesu i dążeniu do minimalizacji kosztów wytwarzania.